Στατικές μελέτες κατασκευών με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, ξύλο, οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών. Αποτυπώσεις, χαράξεις και τοπογραφικές εργασίες. Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.

Σελίνου 7, Χανιά Κρήτης

+30 28210 76039