Μελέτη-επίβλεψη κατασκευών με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, ξύλο, οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.  Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία. Μελέτη-επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Πλατεία Αγ. Ιωάννη, Χανιά Κρήτης

+30 28210 76039